Friday, November 27, 2009

kajian tesisku

Suatu kajian taksonomi akan dijalankan ke atas genus Gonystylus di Semenanjung Malaysia. Daripada kajian ini, sebanyak 7 spesies Gonystylus akan dikaji iaitu

  • G. affinis,
  • G. bancanus,
  • G. confusus,
  • G. maingayi,
  • G. macrophyllus,
  • G. acuminatus,
  • G. brunnescens.

Objektif kajian ini ialah untuk membantu membuat kekunci pengecaman bagi genus Gonystylus.

Kajian herbarium, pengambilan sampel hidup dan kajian anatomi serta morfologi akan dilaksanakan.

Tambahan lagi, kajian anatomi akan dijalankan ke atas keratan rentas daun dengan menggunakan mikrotom gelongsor ke atas ketujuh-tujuh spesies untuk menentukan batasan antara spesies.

Dijangka daripada kajian, terdapat tujuh spesies di Semenanjung Malaysia yang dapat dibezakan berdasarkan struktur morfologi dan anatomi daun.

No comments:

Post a Comment