Tuesday, March 9, 2010

pena digital


pena digital suatu rekaan yang bakal dicipta pada masa akan datang. pena digital bakal menjadi satu 'trend' kepada semua pelajar kelak.


apakah keistimewaan pena digital ini?
pena dan pensil yang hanya diguna untuk menulis pada tika ini, kelak, pena digital bakal menyalin 'copy' segala yang ditunjukkan oleh hujung pena.
proses penyalinan ini disalin satu persatu, dan menjadi seperti mesin pengimbas 'scanner' dan sekaligus terus tersimpan dalam cakera penyimpan pada pena itu. apabila pena ini dihubungkan dengan komputer, ia akan keluar perkataan demi perkataan, dan pengguna boleh mengubah segala ayat sepeti dalam Microsoft Word. ini sangat memudahkan pelajar untuk mendapatkan idea2 daripada buku yang dibaca, dan menyimpan data dalam pena tersebut. selain itu pena ini dapat membantu dalam mengimbas perkataan yang tak difahami, dan serta merta, skrin pada pena menunjukkan terjemahan perkataan tersebut. dengan pena ini, ia akan memberi peluang yang segera untuk pelajar memahami sesuatu bahan bacaan. pena ini bakal menggantikan kamus dan kamus elektronik. kelebihan lain ialah pena ini mampu mengesan segala percakapan kita, dan akan menyimpan dalam cakera penyimpan dalam pena ini. percakapan ini akan disimpan dalam bentuk tulisan satu persatu mengikut percakapan yang dirakam. ini memberi banyak manfaat untuk pelajar merakam pengajaran guru dalam kelas dan melihat balik dalam bentuk penulisan. pelbagai lagi fungsi pena yang bakal memberi manfaat kepada semua pelajar.

No comments:

Post a Comment