Tuesday, March 9, 2010

teknologi menarik minat pelajar


teknologi kini sangat membantu pemahaman dalam diri pelajar.
jika diperhati 10 tahun yang lalu, pengajaran hanya berdasarkan kapur tulis dan marker pen. pemahaman yang diterima oleh pelajar itu berbeza-beza mengikut kadar fokus mereka. adakala fokus ini dahulu diganggu dengan faktor jarak dengan guru. tidak dinafikan juga, kawan-kawan banyak mempengaruhi fokus tumpuan pembelajaran. natijahnya, ia memberi perbezaan yang ketara antara pelajar fokus dan tidak fokus. oleh itu, ia sedikit sebanyak memberi kesan kepada pelajar untuk terus tidak memahami pembelajaran itu. kini, teknologi membantu banyak guru-guru memberi pemahaman kepada semua pelajar tanpa perlu mengulang pembelajaran berulang-ulang kali. paling jelas, pemahaman dalam matapelajaran sains amat sukar, dan memerlukan imaginasi. namun, dengan adanya teknologi, segala yang mustahil menjadi pasti. pelbagai simulasi dan video berkenaan sains dapat disediakan dalam pelbagai gambaran yang menarik minat pelajar. bahan bantu mengajar ini sangat efektif dan memberi pemahaman yang lebih kepada pelajar dan mereka tidak bosan untuk terus belajar dan memahami.

No comments:

Post a Comment